Opći uvjeti poslovanja

e VRATA CENTAR d.o.o. strogo zabranjuje kopiranje, dijenjenje, skidanje, objavljivanje, mijenjanje i neovlašteno korištenje: fotografija, slika, videa, pisanog materijala (teksta) i svih ostalih podataka koji se nalaze na stranici. (bez pisanog ovjerenog odobrenja od strane e VRATA CENTAR d.o.o.). U slučaju nepoštivanja ove odredbe te nereagiranjem i/ili neuklanjanjem materijala na zahtjev e VRATA CENTAR d.o.o. nanešena je gospodarska šteta te će e VRATA CENTAR d.o.o. biti prisiljen izvršiti prijavu nadležnim tijelima.

e VRATA CENTAR d.o.o. strogo zabranjuje korištenje stranice putem softwera i dodataka, robota, programa te svih ostalih sustava i načina koji mogu prouzročiti: ometanje stranice, usporen rad stranice i/ili bilo koju štetu stranici, nepoštivanjem ove odredbe nanešena je gospodarska šteta te će e VRATA CENTAR d.o.o. izvršiti prijavu nadležnim tijelima.

e VRATA CENTAR d.o.o. ne daje nikakve garancije i ne preuzima nikakvu odgovornost za štete koje korisnik pretrpi korištenjem servisa, programskog paketa i Interneta.

Internet je internacionalna računalna mreža koju e VRATA CENTAR d.o.o. direktno ne kontrolira već je na nju samo vezan te zbog toga ne može garantirati dostupnost servisa koje direktno ne kontrolira.

Želimo jasno reci da prilikom posjete ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti.

e VRATA CENTAR d.o.o. poduzima mjere opreza – uključujući administrativne, tehničke i fizičke mjere za zaštitu vaših osobnih podataka od gubitka, krađe i zloupotrebe, kao i od neovlaštenog pristupa, objavljivanja, izmjene i uništenja.

e VRATA CENTAR d.o.o. neće dijeliti identifikacijske osobne informacije s drugim stranama, no možda ćemo Vaš e-mail i kontakt poslati drugim zaposlenicima ili suradnicima da bi što prije odgovorili na vaš upit.

e VRATA CENTAR d.o.o. će se potruditi da na web stranici budu objavljivani točni i aktualni podaci. Za iste ne preuzima odgovornost kod točnosti i potpunosti, kao što i ne daje pravo prigovora za iste.

Podatci mogu biti mijenjani bez najave i obavijesti.

Za sve informacije i pitanja, možete nas kontaktirati na mob: +385 98 292 874, ili e-mail: info@evratacentar.hr